Xin chào các bạn
Chúng ta luyện đọc
Phụ âm  h l k h l k
Tiếng 
ha ho hô hơ he hê hi hu hư
la lo lô lơ le lê li lu lư
ke kê ki (âm k chỉ ghép với e, ê, và i)
Từ  hạ cờ, hổ dữ, hồ cá, hả hê, ê ke
bé ho, kẽ hở, lá hẹ, lá đa, kì cọ
lọ đỗ, lơ là, le le, đi lễ, kể lể
lê la, lá cờ, lọ cổ, cũ kĩ, ki bo
Câu  – Bé bị ho, bà bế bé, bà dỗ bé.
– Hè, bé đá dế ở bờ đê.
– Bé Hà la  bò, bê hả bà?
– Ừ, có cả dê ở đó.
– Dê lạ kì, bé cứ bi bô  bố,
  ở bà có dê kì lạ cơ!
– Bà có ô đã cũ, bé cứ bi bô 
  Bố, ô bà đã cũ kĩ!
– Cô Kỳ là dì bé Ký.
– Cô Kỳ ca  lá lá la la.
– Cô Kỳ hò  hò lơ, hò lờ.
Chúng ta sẽ nhìn chữ phát âm theo nha
Cảm ơn các bạn đã cùng học
Chúc các bạn học giỏi
Xin chào và hẹn gặp lại
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *